Dział pieczy zastępczej tworzą następujące osoby:

Marta Kowalska (pracownik socjalny) – zajmuje się zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi oraz rekrutacją na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
tel. 24 352-04-18, pokój nr 12

Anita Ozimińska (specjalista pracy z rodziną) – zajmuje się niezawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
Tel. 24 352-04-18, pokój nr 12

Justyna Wiśniewska (koordynator)- zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-18, pokój nr 12

Monika Arkuszewska(młodszy koordynator)- te. 24 352-04-18, pokój nr 12

Karol Warmiński (psycholog)-zajmuje się pomocą psychologiczną dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych
tel. 24 352-04-17, pokój nr 11

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Honorata Ganclerz

Anna Pietrkiewicz (koordynator)- zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi

tel/ 24 352-04-18, pokój nr 12