Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
funkcjonujące na terenie
powiatu kutnowskiego
2013 rok
Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 27 marca 2013 roku poz. 1751
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 3.906,89 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 2.949,78 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie
Caritas Diecezji Łowickiej
 2.355,55 zł


Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
funkcjonujące na terenie
powiatu kutnowskiego
2014 rok
Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 04 marca 2014 roku
poz. 1206
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza”
w Kutnie
4.256,76 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
we Franciszkowie
3.814,66 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie
Caritas Diecezji Łowickiej
2.394,22 zł
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
funkcjonujące na terenie
powiatu kutnowskiego
2015 rok
Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 10 marca 2015 roku poz. 881
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza”
w Kutnie
5.181,11 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
we Franciszkowie
4.255,57 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie
Caritas Diecezji Łowickiej
2.439,37 zł

Zarządzenie Nr 82016 Starosty Kutnowskiego z dnia 04 marca 2016 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie, w 2016 roku

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu kutnowskiego 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 marca 2017 roku poz. 1276
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 5.145,49 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 4.457,33 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie Caritas Diecezji Łowickiej 2.512,95 zł

 

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu kutnowskiego 2018 rok Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 07 marca 2018 roku poz. 1122
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 5.752,83 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 4.903,02 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie Caritas Diecezji Łowickiej 2.569,76 zł