Dział pieczy zastępczej tworzą następujące osoby:

Ewa Wypych (starszy inspektor)-  osoba nadzorująca dział pieczy zastępczej, zajmuje się organizacją pracy Działu,  zawodowymi i niezawodowymi rodzinami zastępczymi oraz rekrutacją na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

tel. 24 361-68-16, pokój nr 7

Marta Kowalska(pracownik socjalny)-zajmuje się zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi oraz rekrutacją na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 24 352-04-16, pokój nr 12

Anita Ozimińska (specjalista pracy z rodziną)-zajmuje się niezawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. 24 352-04-16, pokój nr 12

Joanna Kołodziej (specjalista pracy socjalnej)-zajmuje się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, procesem usamodzielnienia wychowanków, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

Justyna Wiśniewska (koordynator) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-10

Monika Arkuszewska (Młodszy koordynator) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-16

Karol Warmiński (psycholog) – zajmuje się pomocą psychologiczną dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych
tel. 24 352-04-17, pokój nr 11
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Honorata Ganclerz

Anna Pietrkiewicz-koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-16