• RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Ewa Wypych (starszy inspektor) –  osoba nadzorująca dział pieczy zastępczej, zajmuje się organizacją pracy Działu, zawodowymi i niezawodowymi rodzinami zastępczymi oraz rekrutacją na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

tel. 24 352-04-19, pokój nr 14

Marta Kowalska (starszy pracownik socjalny) – zajmuje się zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi oraz rekrutacją na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 24 352-04-18, pokój nr 13

Anita Ozimińska (specjalista pracy z rodziną) – zajmuje się niezawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. 24 352-04-18, pokój nr 13

Joanna Seweryn (starszy specjalista pracy socjalnej) – zajmuje się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, procesem usamodzielnienia wychowanków, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Magdalena Stasiak (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-19 pokój nr 14

Monika Arkuszewska (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-19 pokój nr 14

Monika Zielińska (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352-04-19 pokój nr 14

Honorata Ganclerz

Karol Warmiński (psycholog) – zajmuje się pomocą psychologiczną dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych
tel. 24 352-04-17, pokój nr 11

 

  • INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

– Joanna Seweryn – starszy specjalista pracy socjalnej

tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i proces usamodzielnienia

 

  • DZIAŁ POMOCY RODZINIE I ŚWIADCZEŃ

– Marta Znyk – główny specjalista tel. 24 352 04 16, pokój nr 12

– Anna Czupryniak – referent tel. 24 352 04 16, pokój nr 12

– Marta Kowalska – starszy pracownik socjalny tel. 24 352 04 18, pokój nr 13

– Joanna Seweryn – starszy specjalista pracy socjalnej tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie:

– prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków z pieczy zastępczej oraz opuszczających inne formy opieki,

– postępowania administracyjnego dotyczącego odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

– postępowania alimentacyjnego wobec rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej,

– postępowania egzekucyjnego,

– sprawozdawczości.