Zakończenie wyjazdowych warsztatów terapeutycznych w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Zakończenie wyjazdowych warsztatów terapeutycznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, iż w ramach projektu „Lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , zrealizowano kolejne wsparcie w postaci dwóch , trzydniowych wyjazdowych warsztatów terapeutycznych dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość”. Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, odbyły się w terminach 20.08.2018r. – 22.08.2018r. i 23.08.2018r. – 25.08.2018r. na terenie województwa łódzkiego, a ich celem było odblokowanie tłumionych emocji, identyfikacja zachowań w codziennym byciu ze sobą, rozwiązywanie konfliktów, zniwelowanie barier psychologicznych związanych m.in. z niepełnosprawnością, profilaktyka zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia.