Zakończenie warsztatów prawnych

wpis w: Ogłoszenia | 0

W dniu 7 kwietnia 2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie odbyły się ostanie warsztaty prawne w zakresie prawa rodzinnego, realizowane w ramach projektu „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia były skierowane do 45 osób sprawujących funkcję rodziców zastępczych. Podczas grupowych spotkań z prawnikiem opiekunowie uzyskali informacje o możliwościach i pomocy instytucji i organizacji oraz zostali zapoznani z najnowszymi przepisami w zakresie prawa rodzinnego.

uczestniczka warsztatów

uczestnicy warsztatów podpisują dokumenty

uczestnicy warsztatów w trakcie zajęć