Zakończenie Projektu ,,Kolorowe jarmarki – kulturalny kiermasz rozmaitości” w DPS w Wojszycach

wpis w: Ogłoszenia | 0

W dniu 18 czerwca 2019 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach odbyła się impreza kulturalno – artystyczna o zasięgu ponadgminnym, nawiązująca swoją tematyką do historii, tradycji i dziedzictwa powiatu kutnowskiego.

Organizatorami powyższego spotkania w którym uczestniczyli wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu powiatu kutnowskiego było Stowarzyszenie Pomocy Laris oraz Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach.

Impreza odbyła się w związku z zakończeniem Projektu ,,Kolorowe jarmarki – kulturalny kiermasz rozmaitości”, którego celem było popularyzowanie i rozpowszechnianie kultury lokalnej, utrwalanie w twórczości plastycznej i literackiej piękna naszego regionu oraz nawiązywanie relacji międzypokoleniowych pomiędzy mieszkańcami domów pomocy społecznej z wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W ramach Projektu zostały ogłoszone następujące konkursy:

  1. ,,Wieś malowana wierszem” – konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
  2. ,,Dary wsi polskiej” – konkurs plastyczny skierowany do mieszkańców domów pomocy społecznej.

Zwycięzcy obydwu konkursów otrzymali nagrody oraz wyróżnienia.

Podczas spotkania na terenie dps odbywały się warsztaty: plecionkarskie pod nazwą ,,Wyplatać każdy może”, podczas których pod okiem profesjonalisty można było nauczyć się wyplatania przedmiotów z wikliny oraz warsztaty rzeźbiarskie ,,Rzeźbione malowane ptaszki” prowadzone przez ludowego rzeźbiarza.

Uczestnicy imprezy brali także udział w plenerze malarskim ,,Kolorowe kwiaty” w trakcie którego odbył się konkurs na najpiękniejszą pracę.

Ponadto dla gości zorganizowano zabawy sportowo – rekreacyjno- integracyjne oraz poczęstunek.