Zajęcia teoretyczne z kursu prawa jazdy kat. B dla osób usamodzielnianych w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Zajęcia teoretyczne z kursu prawa jazdy kat. B dla osób usamodzielnianych w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że od 23.09.2019r. w ramach projektu „ Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  odbywają się zajęcia teoretyczne z kursu prawa jazdy kat. B dla osób usamodzielnianych.

Miejsce spotkań:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły 2, 99 – 300 Kutno.

Terminy spotkań w zakładce projekty