Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2018

wpis w: Ogłoszenia | 0

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem obchodzonym dnia 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej.

Dnia 21 listopada 2018 roku w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi odbyła się uroczysta Gala, promująca pozytywny wizerunek pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Podczas wydarzenia uhonorowani zostali pracownicy, którzy w swojej działalności wyróżniają się wybitną postawą, zaangażowaniem, wysokimi standardami etycznymi, dysponują rozległą wiedzą oraz tworzą nowatorskie metody i narzędzia pracy, czym przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego. W uroczystości wzięło udział blisko 400 osób z terenu całego województwa. Byli też przedstawiciele świata nauki, zajmujący się badaniami w dziedzinie pomocy społecznej. Obecny był również wicemarszałek WŁ Dariusz Klimczak.

W tym roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłosiło konkurs na najlepszych pracowników socjalnych, pomocy społecznej oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Celem konkursu było propagowanie profesjonalizacji zawodu i kreowanie wizerunku nowoczesnego pracownika socjalnego oraz promowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu tego zawodu. Celem było również inspirowanie pracowników pomocy społecznej oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do tworzenia nowatorskich programów i projektów służących rozwojowi oraz aktywizacji w tych obszarach oraz poszerzenie wiedzy z zakresu pracy służb pomocy społecznej i ich organizacji. Nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach przyznano 17 pracownikom opieki społecznej.

W konkursie na najlepszego pracownika socjalnego wyróżnienie otrzymała Pani Joanna Stępniak – pracownik socjalny w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Oporowskiej 27. Natomiast w kategorii najlepszych pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie łódzkim pierwsze miejsce zajęła Pani  Joanna Kapica – wychowawca Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie.

Uroczystość zakończył specjalny spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru im. S. Jaracza w Łodzi pn. „Lekcje Miłości” w reżyserii Rafała Sabary.