Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem: 18 lutego – 24 lutego 2019 roku

wpis w: Ogłoszenia | 0

W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku będą się one odbywały w dniach 18 – 24 lutego.

Celem powyższej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby  ofiar przestępstw oraz niesienie potrzebującym skutecznej pomocy. Taką pomocą będą m. in. bezpłatne porady prawne udzielane w trakcie obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w różnych lokalizacjach, w tym: sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

W związku z powyższą inicjatywą Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Kutnie zachęca wszystkich potrzebujących do skorzystania z pomocy jaką oferuje nasza instytucja podczas pełnionych dyżurów.

Dyżury będą odbywały się na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kutnie przy
ul. Oporowskiej 27 w dniach 18-22 lutego w godzinach 7:30-15:30. Z Ośrodkiem można również skontaktować się telefonicznie pod nr 608-581-544 / 24-355-90-80

Nadmieniamy również, iż lista podmiotów, które świadczą w 2019 roku pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl