Szkolenie warsztatowe „Kierowanie do domów pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w praktyce-aktualności 2018 roku”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie we współpracy z Ośrodkiem Innowacji Edukacyjnych z Tarnowa w dniu 28 listopada 2018 roku zorganizowało szkolenie warsztatowe dla jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu kutnowskiego-domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej pn. „Kierowanie do domów pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w praktyce-aktualności 2018 roku”.

Szkolenie to było odpowiedzią na zgłaszane przez pracowników potrzeby dotyczące analizy wątpliwości interpretacyjnych w oparciu o orzecznictwo sądowe oraz studium przypadku z praktyki trenera prowadzącego zajęcia. Warsztaty obejmowały również omówienie procedury kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej z uwzględnieniem zapowiadanej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, a także panel dyskusyjny, na którym pracownicy mieli możliwość zadawania pytań, dyskusji, omówienia zasad współpracy pomiędzy powiatami i gminami.

Organizacja w/w szkolenia należy do zadań własnych powiatu i ma na celu doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu kutnowskiego.