Szkolenie „Trening gospodarowania budżetem domowym” dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w dniu 05.02.2019 roku rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – szkolenie „Trening gospodarowania budżetem domowym”.

Miejsce szkolenia:

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

ul. Lelewela 7, 99 – 300 Kutno.

Termin szkolenia od 05.02.2019r. do 22.02.2019r.

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym”

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA I

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA II

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA III

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA IV

Harmonogram szkolenia „Trening gospodarowania budżetem domowym” LUTY 2019r. – GRUPA V