Szkolenie pt. „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i budowanie pozytywnego zaangażowania młodych ludzi w internecie”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało kolejne szkolenie w ramach programu „Dom i rodzina tu wszystko się zaczyna”. Program  współfinansowany jest   ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania publicznego DZIAŁANIA Z ZAKRESU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – PROGRAMY NA RZECZ WSPIERANIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w ramach konkursu organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W szkoleniu uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu powiatu kutnowskiego oraz łęczyckiego.

W ramach bloku „W dobrym domu” obejmującego  działania integracyjno-edukacyjne odbyło się szkolenie pt. „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i budowanie pozytywnego zaangażowania młodych ludzi w internecie” – prowadzone było przez prof. dr hab. Jacka Pyżalskiego.

Pan profesor jest pedagogiem specjalnym prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnikiem i koordynatorem  ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autorem licznych publikacji. Trenerem w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.