Szkolenie pn. „ Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac” w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w dniu 03.12.2018 roku w ramach projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozpoczyna się szkolenie pn. „ Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac”.

Miejsce szkolenia:

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

ul. Lelewela 7, 99 – 300 Kutno.

Termin szkoleń od 03.12.2018r. do 11.01.2019r.