Szkolenie dla rodziców zastępczych w ramach programu „Mam serce do dzieci”

wpis w: Ogłoszenia | 0

„Budowanie relacji z dzieckiem – akceptacja, granice, emocje” – szkolenie dla rodziców zastępczych

W 26 września  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało szkolenie dla rodziców zastępczych z terenu powiatu kutnowskiego i łęczyckiego w ramach programu „Mam serce do dzieci”.

Program współfinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego   w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Szkolenie odbywało się w formie warsztatowej i dotyczyło zagadnień budowanie relacji dzieckiem poprzez akceptację dziecka jako podstawowy warunek budowania dobrej relacji, stawianie granic i wyznaczanie zasad oraz wspieranie dziecka w sferze emocjonalnej. Szkolenie prowadził Pan Maciej Jonek realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.