Szkolenia pn. „Opiekun osób starszych” oraz „ Profesjonalny handlowiec” w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w dniu 17.12.2018 roku, rozpoczną się kolejne formy wsparcia dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będą to szkolenia pn. „Opiekun osób starszych” oraz „ Profesjonalny handlowiec”.

Miejsce szkolenia:

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

ul. Lelewela 7, 99 – 300 Kutno

Termin szkoleń „Opiekun osób starszych” od 17.12.2018r. do 22.01.2019r.

Termin szkoleń „Profesjonalny handlowiec” od 17.12.2018r. do 18.01.2019r.