Spotkania grupowego poradnictwa psychologicznego dla uczestników drugiej edycji projektu pn. „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w ramach projektu pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, odbędą się spotkania grupowego poradnictwa psychologicznego dla uczestników drugiej edycji projektu.

Miejsce spotkań:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Krzywoustego 11, 99 – 300 Kutno,

Pokój nr 10 sala konferencyjna PCPR

Harmonogram spotkań – grupowe poradnictwo psychologiczne 2019 rok

L.p.

Data

Godziny spotkań

Grupa

1

17.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

2

18.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

3

19.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

4

21.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

5

24.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

6

25.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

 

 

L.p.

Data

Godziny spotkań

Grupa

1

26.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa II

2

27.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa II

3

28.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa II

4

01.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa II

5

02.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa II

6

03.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa II

 

L.p.

Data

Godziny spotkań

Grupa

1

04.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa III

2

05.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa III

3

08.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa III

4

09.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa III

5

10.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa III

6

11.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa III

 

 

L.p.

Data

Godziny spotkań

Grupa

1

12.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa IV

2

15.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa IV

3

16.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa IV

4

17.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa IV

5

18.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa IV

6

19.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa IV

 

 

L.p.

Data

Godziny spotkań

Grupa

1

22.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa V

2

23.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa V

3

24.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa V

4

25.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa V

5

26.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa V

6

29.07.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa V