Spotkania grupowego poradnictwa psychologicznego dla uczestników drugiej edycji projektu pn. „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w ramach projektu pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, odbędą się spotkania grupowego poradnictwa psychologicznego dla uczestników drugiej edycji projektu.

Miejsce spotkań:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Krzywoustego 11, 99 – 300 Kutno,

Pokój nr 10 sala konferencyjna PCPR

Harmonogram spotkań – grupowe poradnictwo psychologiczne czerwiec 2019 rok

L.p

Data

Godziny spotkań

Grupa

1

17.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

2

18.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

3

19.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

4

21.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

5

24.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I

6

25.06.2019r.

14.00 – 20.00

Grupa I