,,Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 19 listopada 2018 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.”. 

Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. B. Krzywoustego 11 w terminach:

1 Od 12 grudnia 2018 r. do 14 lutego 2019 roku dotyczące obszarów B, C, D, F i G.

2. Od 30 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku dotyczące obszaru E.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również druki wniosków i wystąpień wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia wniosku aplikacyjnego dostępne są na stronie PFRON (www.pfron.org.pl).

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem realizacji w/w programu w 2019 roku, w szczególności warunkiem podejmowania decyzji o dofinansowaniu oraz wypłacie kwot dofinansowań będzie posiadanie przez PFRON środków finansowych umożliwiających realizację programu.