Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

wpis w: Ogłoszenia | 0

Nabór uczestników

do programu korekcyjno-edukacyjnego 2018

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w 2018 roku. Jest on skierowany do osób, które mają problemy z kontrolowaniem swoich  emocji .

Celem programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc i zakończenie przemocy w rodzinie.

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość  :

  • zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie,

  • nabycia umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów

    w rodzinie bez używania agresji,

  • uzyskania przez osobę stosującą przemoc świadomości w zakresie konsekwencji przemocy domowej,

    Ponadto:

  • zwiększa zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie

  • może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny

Zainteresowani skorzystaniem z w/w zajęć mogą kontaktować się osobiście ( POIK – Kutno, ul. Oporowska 27 ) lub telefonicznie ( 24 355-90-80, 608-581-544) z pracownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kutnie  w celu odbycia wstępnej konsultacji i uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie.

Nabór do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego trwa do 30.04.2018

Uczestnictwo w zajęciach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego jest BEZPŁATNE!