Prawa i uprawnienia służące przywróceniu samodzielności życiowej

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że od 31.08.2018r.w ramach projektu „ Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  będą odbywały się szkolenia z zakresu „Praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej”. Szkolenie odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 

I grupa            31.08; 01.09; 02.09; 07.09  od godziny 8.00 do godziny 14.00

II grupa           31.08; 01.09; 02.09; 07.09  od godziny 14.00 do godziny 20.00

III grupa         08.09; 09.09; 14.09; 15.09  od godziny 8.00 do godziny 14.00

IV grupa         08.09; 09.09; 14.09; 15.09  od godziny 14.00 do godziny 20.00

V grupa           16.09; 21.09; 22.09; 23.09 od godziny 8.00 do godziny 14.00