Otwarcie Centrum Seniora – Prezentacja PCPR w Kutnie

wpis w: Ogłoszenia | 0

Centrum Seniora oficjalnie otwarte! 

 

22 września 2018 roku w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11A odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia Centrum Seniora, która była jednocześnie inauguracją Kutnowskich Dni Seniora.

W uroczystości udział wzięło wielu gości, wśród których byli m.in. Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński, Zastępcy Prezydenta – Jacek Boczkaja i Zbigniew Wdowiak.

Uroczyste otwarcie Centrum Seniora uświetnił recital Roberta Kudelskiego oraz występ kabaretu UTW.

Seniorzy mieli także okazję zapoznać się z ofertami, które przygotowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Kutnowski Szpital Samorządowy.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie oferowali możliwość pobrania oraz pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania z PFRON dla osoby niepełnosprawnej oraz wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przygotowano ulotki informacyjne dotyczące funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowego w Kutnie oraz wizytówki PCPR.

Ponadto stoisko reprezentujące PCPR prezentowało wytwory mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Powiatu Kutnowskiego, które cieszyły się dużym powodzeniem.

 

Co będzie oferowało kutnowskie Centrum Seniora?

Zainteresowani będą mogli skorzystać m.in. z ośmiogodzinnego pobytu w placówce z posiłkami, zajęć aktywizujących, zajęć integracyjnych, spacerów, zajęć ruchowych i relaksujących, możliwości uczestnictwa w życiu kulturalno – artystycznym miasta Kutno, wsparcia psychologa i terapeuty, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w robieniu zakupów, pomocy w umawianiu wizyt lekarskich, wolontariatu czy pomocy pracownika socjalnego. Zajęcia dla seniorów będą odbywały się od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w piątki 8:00 – 16:00.