Ogólnopolska Konferencja ,,Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”

wpis w: Ogłoszenia | 0

W dniu 27 listopada 2018 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się Ogólnopolska Konferencja realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ,,Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”, w której uczestniczyła Pani Anna Antczak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

W trakcie konferencji prelekcje dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa osób starszych zaprezentowali m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” oraz przedstawiciel jednego z warszawskich ośrodków pomocy społecznej. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wybrane projekty dofinansowane w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.