Od dnia 01 września 2018 roku obowiązują nowe druki wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie informuje, że od dnia 01 września 2018 roku obowiązują nowe druki wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

Link do wniosku:    Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Załączniki do wniosku o wydanie legitymacji:

– ostatnie, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo wskazaniach do ulg i uprawnień (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu)

(Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie, od którego nie wniesiono odwołania, albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania bądź wyrok sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia).

– 1 aktualna fotografia o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu osobistego)

– dowód osobisty (do wglądu)