NABÓR WNIOSKÓW NA ZAJĘCIA KLUBOWE REALIZOWANE PRZEZ WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z TERENU POWIATU KUTNOWSKIEGO

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ogłasza nabór na składanie wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej z terenu powiatu kutnowskiego w terminie do dnia 05 listopada 2018 roku.

Zasady rozpatrywania wniosków zostały określone w Zarządzeniu Nr 4/IX/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej z terenu powiatu kutnowskiego.