,,Mikołajki” – impreza integracyjna podsumowująca realizację programu „Dom i rodzina tu wszystko się zaczyna”

wpis w: Ogłoszenia | 0

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zorganizowało „Mikołajki”- imprezę integracyjną stanowiącą podsumowanie programu  – realizowanego na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej a współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania publicznego DZIAŁANIA Z ZAKRESU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – PROGRAMY NA RZECZ WSPIERANIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W Mikołajkach  uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu powiatu kutnowskiego oraz łęczyckiego. Program realizowany był w okresie od  maja do  grudnia 2018 roku.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” od 11 lat współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez promocję rodzicielstwa zastępczego, realizację działań mających na celu wspieranie kompetencji i umiejętności rodziców zastępczych oraz różnego rodzaju działań integrujących instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą.

Program składał się z dwóch bloków:

 

I blok  „Razem  z rodziną”

W ramach tego bloku promowano w lokalnych mediach zastępcze formy opieki rodzinnej. Działania promocyjne miały przede wszystkim na celu przekazywanie społeczności lokalnej z terenu powiatu kutnowskiego i łęczyckiego informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego.

Działania te obejmowały dystrybucję materiałów informacyjnych na temat pieczy zastępczej przy współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę.

Ponadto z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano  XI Integracyjny Piknik Rodzinny. W ramach obchodów tego święta uczestnicy oprócz aktywnego spędzania czasu wolnego (gry, zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy sportowe, itp.) mieli możliwość obejrzeć występy artystyczne, pokazy służb mundurowych. Organizatorzy zadbali również o takie atrakcje, jak: malowanie buziek, zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkową, fotobudka, wata cukrowa, popcorn,grill i słodki poczęstunek, itp.

Uczestnicy pikniku mieli możliwość ze skorzystania z porad specjalistów w punkcie informacyjno – konsultacyjnym, w którym uzyskali informacje związane z problematyką rodzinnej pieczy zastępczej oraz z zakresu opieki i wychowania.

 

II blok  „W dobrym domu” – obejmował działania integracyjno – edukacyjne

W ramach tego bloku zorganizowany został min. konkurs plastyczny „Dom i rodzina” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

Odbyły się dwa szkolenia dla rodzin zastępczych w celu podniesienia ich kompetencji i umiejętności wychowawczych. Szkolenie  pt. „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i budowanie pozytywnego zaangażowania młodych ludzi w internecie” – prowadzone było przez prof. dr hab. Jacka Pyżalskiego oraz szkolenie z zakresu opieki i wychowania pt. ,,Opieka i wychowanie – jak mądrze realizować zadania w rodzinnej pieczy zastępczej”.

Ponadto zorganizowano warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców zastępczych. Podczas warsztatów dzieci i młodzież wspólnie z opiekunami przygotowały, min. jabłecznik, rogaliki drożdżowe, ciasteczka kruche i owsiane, babeczki z owocami, koktajle owocowe oraz kanapki. Ponadto uczestnicy przygotowali pięknie ubrany jesienny stół przy którym wspólnie zasiedli i konsumowali własnoręcznie wykonane specjały.

Jednym z zadań było również przeprowadzenie konkursu recytatorskiego. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych, młodzież prezentowała wysoki poziom artystyczny. Uczestnicy otrzymali nagrody oraz słodki poczęstunek.

Integracyjna impreza z okazji Mikołajek była podsumowaniem programu, a spotkanie z Mikołajem, który obdarował dzieci upominkami, miłym przeżyciem i radością. Słodycze w łącznej kwocie 600,00 zł ufundował anonimowy darczyńca.

Po spotkaniu z Mikołajem dzieci uczestniczyły w sesji świątecznej wykonanej przez Pana Piotra Tomaszewskiego oraz Panią Natalię Katarzyńską.