Konkurs recytatorski dla wychowanków Domów Dziecka i rodzin zastępczych z terenu powiatu kutnowskiego

wpis w: Ogłoszenia | 0

KONKURS

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „WYSPA SKARBÓW”

przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ogłasza KONKURS RECYTATORSKI:

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków Domów Dziecka oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu kutnowskiego.

 2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu literatury dziecięcej lub młodzieżowej.

 3. Recytację wierszy oceniać będzie Jury w następujących grupach wiekowych:

  I – dzieci do lat 7

  II – dzieci w wieku 8-13 lat

  III- dzieci powyżej 14 r.ż.

 4. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do pracowników Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 11.

 5. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, tytuł wybranego utworu oraz imię i nazwisko autora.

 6. Zgłoszenia uczestników składać można do dnia 24 września 2018 roku.

   Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Sali Widowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kutnie, ul. Zamoyskiego 1 w dniu 28.09.2018 roku o godzinie 15:00. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt oraz zostaną wręczone nagrody.

Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

Link do ogłoszenia:

konkurs recytatorski