Konkurs plastyczny pn. „Mamy siebie”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „ WYSPA SKARBÓW”

we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ogłasza konkurs plastyczny

„Mamy siebie”

Zasady uczestnictwa:

 1. Technika prac plastycznych jest dowolna z pominięciem prac przestrzennych,
 2. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3, bądź A-2,
 3. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteria: pomysłowość, zaangażowanie,
  estetyka wykonania,
 4. Prace konkursowe będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
  – prace dzieci do 7 lat
  – prace dzieci w wieku 8 – 13 lat
  – prace dzieci w wieku 14 – 18 lat
 5. Praca na odwrocie powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz wiek,
 6. Prace należy składać u Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie do 27. 05. 2019 r.,
 7. Rodzic, bądź opiekun prawny autora pracy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000),
 8. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu na XII Pikniku Rodzinnym z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Mam Serce do dzieci” w dniu 31. 05. 2019 r. na terenie Małej Ligi Baseballa.

 

Konkurs jest zorganizowany w ramach realizacji programu

„Mam Serce do dzieci”

współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania publicznego  WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

LINK DO INFORMACJI O KONKURSIE :

Kliknij  ———–>   KONKURS PLASTYCZNY ,,MAMY SIEBIE”