Konkurs plastyczno – literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych

wpis w: Ogłoszenia | 0

 

W związku z ogłoszonym konkursem przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z rodzin zastępczych i wielodzietnych do udziału w Konkursie plastyczno-literackim w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny.

 

 

Szczegóły dotyczące konkursu umieszczone zostały Regulaminie  → Regulamin konkursu

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia → Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka

Niedołączenie formularza zgody na udział dziecka w konkursie do przesłanej pracy spowoduje, że nie będzie mogła zostać przyjęta.

 

Prace należy przesyłać do siedziby RCPS w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, 90-302 Łódź, 
do dnia 11 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie:

Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych

 

UWAGA:

Każda praca musi być opisana na odwrocie zgodnie z wytycznymi z Regulaminu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Zjazdu Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych, który odbędzie się na terenie powiatu sieradzkiego dnia 18 maja 2019 roku, zaś Uroczystość Inaugurująca XI Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny odbędzie się 10 maja 2019 roku.

 

 

Zadaniem w konkursie jest zobrazowanie poniższych tematów z wykorzystaniem takiego środka wyrazu, jak praca plastyczna lub praca literacka.


1) Prace plastyczne

Grupa I Dzieci w wieku od 3 do 10 lat zilustrują pracę na poniższy temat:

„Wycieczka rowerowa”

Grupa II Dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18 lat zilustrują pracę na poniższy temat:

„Rowerowa podróż w czasie – 100 lat województwa łódzkiego”

Grupa III Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat zilustrują pracę na poniższy temat:

„Wycieczka rowerowa”

lub

„Rowerowa podróż w czasie – 100 lat województwa łódzkiego”

 

2) Prace literackie

Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat opiszą w dowolnej formie, pracę na poniższy temat:

„Mijając przeszłość, wjeżdżając w przyszłość – rowerowe łódzkie”