„DOM I RODZINA – TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA” WYJĄTKOWY KONKURS RECYTATORSKI

wpis w: Ogłoszenia | 0

W piątek 28 września 2018 roku w Sali Widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kutnie odbył się Konkurs Recytatorski. W konkursie wzięli udział wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu kutnowskiego i łęczyckiego. Organizatorem i inicjatorem konkursu było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Konkurs zorganizowany został w ramach realizacji programu „DOM I RODZINA-TU SIĘ WSZYSTKO ZACZYNA”, współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania publicznego Działania z Zakresu systemu pieczy zastępczej – „Programy na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej” przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i był jednym z elementów propagowania idei rodzicielstwa zastępczego, która w dalszym ciągu jest niedocenianą formą pomocy dzieciom.

Uczestnicy oceniani byli w 3 kategoriach wiekowych i wykazali znakomite przygotowanie przy dużej konkurencji. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja udała się na naradę, po której ogłoszono werdykt oraz zostały wręczone atrakcyjne nagrody. Na wszystkich czekał również poczęstunek.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureatami konkursu zostali:

W kategorii wiekowej do lat 7:

I miejsce Patryk Borkowski

II miejsce Julia Rosińska

III miejsce Magdalena Borkowska

W kategorii wiekowej 8-13 lat:

I miejsce Julita Olczak

II miejsce Dominika Kacprzak

III miejsce Wiktor Wojtasiak

Wyróżnienia: Nikola Stępska, Daria Wiśniewska, Eryk Frątczak

W kategorii wiekowej od 14 lat:

I miejsce Sylwia Wawrzyniak

II miejsce Kinga Koszańska

III miejsce Martyna Feliniak