Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

wpis w: Ogłoszenia | 0

logo PFRON 2011 rPowiat Kutnowski, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, otrzymał dofinansowanie projektu „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem 9-cio osobowego tj. 8+1 ” dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ,,Domostwo” w Żychlinie.

Dofinansowanie do zakupu Opla Vivaro w kwocie 80.000,00 zł uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Całkowita wartość projektu wynosi 127.500,00 zł.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych umożliwi Ośrodkowi transport podopiecznych do specjalistycznych placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, udział w wycieczkach edukacyjno – poznawczych w ramach zajęć lekcyjnych, a także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, wyjazdach turystycznych i imprezach sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Pojazd jest również niezbędny w celu zaopatrzenia wychowanków Ośrodka w artykuły spożywcze i przemysłowe oraz w celu dowozu młodzieży do szkół.