Dyrektor

Anna Antczak
24 355-47-52
annaantczak@pcprkutno.pl

 

Dział Organizacyjno – Administracyjny

Sekretarka
Ewa Dolecińska
24 355-47-50
sekretariat@pcprkutno.pl

Inspektor
Renata Kolasińska
24 361-68-17
kadry@pcprkutno.pl

 

Dział Finansowy

Główny księgowy
Beata Pawłowska
24 355-47-51

beatapawlowska@pcprkutno.pl

Księgowy
Joanna Wawrzyniak
24 352-04-13
j.wawrzyniak@pcprkutno.pl

Starszy referent
Aleksandra Krokos
24 352-04-13
a.krokos@pcprkutno.pl

 

 

 

Dział rodzinnej pieczy zastępczej

Starszy inspektor
Ewa Wypych
24 361-68-16
ewawypych@pcprkutno.pl

Specjalista pracy z rodziną
Anita Ozimińska
24 352-04-18
a.oziminska@pcprkutno.pl

Starszy pracownik socjalny
Marta Kowalska
24 352-04-18
m.kowalska@pcprkutno.pl

Psycholog
Karol Warmiński
24 352-04-17
karolwarminski@pcprkutno.pl

Koordynator
Magdalena Stasiak
24 352-04-18
m.stasiak@pcprkutno.pl

Koordynator
Monika Arkuszewska
24 352-04-18
m.arkuszewska@pcprkutno.pl

Koordynator
Monika Zielińska
24 352-04-18
m.zielinska@pcprkutno.pl

 

Dział pomocy rodzinie i świadczeń

Starszy specjalista pracy socjalnej
Joanna Seweryn
24 352-04-11
pomocspoleczna@pcprkutno.pl

Referent
Kamila Szerszeń
24 352-04-10
kamilaszerszen@pcprkutno.pl

Referent
Anna Czupryniak
24 355-47-62
a.czupryniak@pcprkutno.pl

Główny specjalista
Marta Znyk
24 352-04-16
m.znyk@pcprkutno.pl

 

Dział ds. osób niepełnosprawnych

Inspektor
Małgorzata Zielińska
24 361-68-14
rehabilitacja@pcprkutno.pl

Samodzielny referent
Sylwia Kułakowska
24 361-68-15
s.kulakowska@pcprkutno.pl

Referent

Beata Florczak
24 361-68-14

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

tel. 24 355-90-80

ul. Oporowska 27
99-300 Kutno

e-mail: poik@pcprkutno.pl

 

Starszy terapeuta
Grażyna Majkowska

Starszy pracownik socjalny
Przedwojska Monika

Psycholog
Monika Marciniak

Psycholog
Wiktoria Olejnik

Pomoc administracyjna

Aneta Bartczak

 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

tel. 24 355-90-82
ul. Wyszyńskiego 13
99-301 Kutno
e-mail:   orzecznictwo@pcprkutno.pl

 

Sekretarz
Dorota Wiosetek
24 355-90-82

Starszy referent
Wioletta Witczak
24 355-90-82

Starszy pracownik socjalny
Magdalena Bieńka
24 355-90-82

Referent
Karolina Smykowska
24 355-90-82

 

 

 

 

Przewodnicząca Zespołu
Izabella Fijałkowska
24 355-90-81