Szkolenie pn. „ Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac” w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w dniu 03.12.2018 roku w ramach projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja… czytaj więcej Szkolenie pn. „ Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac” w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

Ogólnopolska Konferencja ,,Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”

wpis w: Ogłoszenia | 0

W dniu 27 listopada 2018 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się Ogólnopolska Konferencja realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ,,Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”, w której uczestniczyła Pani Anna… czytaj więcej Ogólnopolska Konferencja ,,Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”

Szkolenie pt. „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i budowanie pozytywnego zaangażowania młodych ludzi w internecie”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało kolejne szkolenie w ramach programu „Dom i rodzina tu wszystko się zaczyna”. Program  współfinansowany jest   ze środków Zarządu Województwa… czytaj więcej Szkolenie pt. „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i budowanie pozytywnego zaangażowania młodych ludzi w internecie”

Projekt „Tęczowe wnętrza” – wycieczka do Płocka

wpis w: Ogłoszenia | 0

Projekt „Tęczowe wnętrza” – wycieczka do Płocka   Kolejne zadanie z  projektu  edukacyjnego „Tęczowe wnętrze” realizowanego  przez grupę nieformalną „Lawendowe dziewczyny” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  „ Tęcza”  w Kutnie za nami. Projekt realizowany jest w ramach zadania „Mikrogranty w Łódzkiem”  współfinansowanego ze środków  Narodowego Instytutu… czytaj więcej Projekt „Tęczowe wnętrza” – wycieczka do Płocka

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiat Kutnowski, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, otrzymał dofinansowanie projektu „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem 9-cio osobowego tj. 8+1 ” dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ,,Domostwo” w Żychlinie. Dofinansowanie do zakupu Opla Vivaro w… czytaj więcej Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

Projekt edukacyjny ,,Tęczowe wnętrze”

wpis w: Ogłoszenia | 0

  Od października 2018 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie realizowany jest projekt edukacyjny „Tęczowe wnętrze” przez grupę nieformalną „Lawendowe dziewczyny”. Jest on współfinansowany w ramach zadania „Grant na lepszy start 2018 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Minigranty w Łódzkiem-… czytaj więcej Projekt edukacyjny ,,Tęczowe wnętrze”

1 3 4 5 6 7 8 9 26