X WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA RODZINY

wpis w: Ogłoszenia | 0

W Łódzkim Domu Kultury odbyła się Uroczystość Inaugurująca X Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny, podczas której uhonorowano rodziny zastępcze z województwa łódzkiego. Rodziną wyróżnioną z terenu powiatu kutnowskiego została niezawodowa rodzina zastępcza Państwa Doroty i Janusza Winieckich. Serdecznie gratulujemy i życzymy… czytaj więcej X WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA RODZINY

Program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski przystąpił również w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo… czytaj więcej Program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Zakończono podpisywanie umów z uczestnikami projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem… czytaj więcej Poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

1 2 3 4 5 6 7 20