Aktywny Samorząd 2016

wpis w: Ogłoszenia | 0

  Powiat Kutnowski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2016”. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz ich dostęp do edukacji. Realizacja programu służy aktywizacji osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane… czytaj więcej Aktywny Samorząd 2016

Formularze dotyczące „Aktywnego Samorządu” Moduł I Obszar C Zadanie 3 i 4

wpis w: Ogłoszenia | 0

  W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON: Wzór C3_O … czytaj więcej Formularze dotyczące „Aktywnego Samorządu” Moduł I Obszar C Zadanie 3 i 4

Informacja dot. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2016r.

wpis w: Ogłoszenia | 0

Zarządzeniem nr 1/IV/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie  z dnia 01 kwietnia 2016 roku powołano Komisję ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kutnowskiego dotyczących dofinansowania do: likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, sprzętu rehabilitacyjnego,… czytaj więcej Informacja dot. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2016r.

Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

wpis w: Ogłoszenia | 0

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie przy współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kutnie informuje, że prowadzi nabór uczestników do Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016. Wobec powyższego prosimy instytucje o… czytaj więcej Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Grupa wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

wpis w: Ogłoszenia | 0

  ZAPROSZENIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA Zapraszamy pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinnej formie pieczy zastępczej na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016r. o godz. 14:30 na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie… czytaj więcej Grupa wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

1 16 17 18 19 20 21 22 24