,,Mikołajki” – impreza integracyjna podsumowująca realizację programu „Dom i rodzina tu wszystko się zaczyna”

wpis w: Ogłoszenia | 0

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zorganizowało „Mikołajki”- imprezę integracyjną stanowiącą podsumowanie programu  – realizowanego na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej a współfinansowanego ze środków… czytaj więcej ,,Mikołajki” – impreza integracyjna podsumowująca realizację programu „Dom i rodzina tu wszystko się zaczyna”

,,Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 19 listopada 2018 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.”.  Wnioski należy składać do Powiatowego… czytaj więcej ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku

Szkolenie pn. „ Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac” w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w dniu 03.12.2018 roku w ramach projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja… czytaj więcej Szkolenie pn. „ Pracownik działu administracyjno – biurowego z elementami księgowości, kadr i płac” w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

Szkolenie warsztatowe „Kierowanie do domów pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w praktyce-aktualności 2018 roku”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie we współpracy z Ośrodkiem Innowacji Edukacyjnych z Tarnowa w dniu 28 listopada 2018 roku zorganizowało szkolenie warsztatowe dla jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu kutnowskiego-domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej pn. „Kierowanie do… czytaj więcej Szkolenie warsztatowe „Kierowanie do domów pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w praktyce-aktualności 2018 roku”

Ogólnopolska Konferencja ,,Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”

wpis w: Ogłoszenia | 0

W dniu 27 listopada 2018 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się Ogólnopolska Konferencja realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ,,Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”, w której uczestniczyła Pani Anna… czytaj więcej Ogólnopolska Konferencja ,,Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”

Szkolenie pt. „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i budowanie pozytywnego zaangażowania młodych ludzi w internecie”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało kolejne szkolenie w ramach programu „Dom i rodzina tu wszystko się zaczyna”. Program  współfinansowany jest   ze środków Zarządu Województwa… czytaj więcej Szkolenie pt. „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i budowanie pozytywnego zaangażowania młodych ludzi w internecie”

1 2 3 4 5 6