Program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski przystąpił również w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo… czytaj więcej Program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Zakończono podpisywanie umów z uczestnikami projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem… czytaj więcej Poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

Informacja o zakończeniu rekrutacji do projektu „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że zakończyła się rekrutacja do pierwszej edycji projektu pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie… czytaj więcej Informacja o zakończeniu rekrutacji do projektu „Lepsza przyszłość”

1 2 3 4 5 16