Indywidualne poradnictwo psychologiczne w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

W ramach projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1… czytaj więcej Indywidualne poradnictwo psychologiczne w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

Wyjazdowe warsztaty umiejętności poznawczych

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w terminach 14-15, 18-19, 20-21, 24-25 czerwca 2018 roku organizuje 2 dniowe wyjazdy warsztatowe umiejętności poznawczych dla uczestników projektu „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego… czytaj więcej Wyjazdowe warsztaty umiejętności poznawczych

X WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA RODZINY

wpis w: Ogłoszenia | 0

W Łódzkim Domu Kultury odbyła się Uroczystość Inaugurująca X Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny, podczas której uhonorowano rodziny zastępcze z województwa łódzkiego. Rodziną wyróżnioną z terenu powiatu kutnowskiego została niezawodowa rodzina zastępcza Państwa Doroty i Janusza Winieckich. Serdecznie gratulujemy i życzymy… czytaj więcej X WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA RODZINY

Program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski przystąpił również w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo… czytaj więcej Program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Zakończono podpisywanie umów z uczestnikami projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem… czytaj więcej Poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

1 2 3 4 21